Úvodní stránka - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktualizováno 29. 08. 2017

Pár slov předsedy k chystané akci k 99.výročí vzniku republiky
Informace od předsedy
Scénář vzpomínkového shromáždění VSR AČR společně s MO AČR a našimi přáteli ze ZVOS, ČSBS, RS ČR, NRZP ČR k připomínce 99. výročí vyhlášení ČSR, které se uskuteční dne 26. 10. 2017.
Informace k Slavnostnímu zasedání VSR u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR
Další smuteční oznámení
Sdělení předsedy VSR
Memorendum Zborov - Zbyněk  Čeřovský
K vyhodnocení akce Zborov - Petr Mrázek
MOTO

Věřme, že i když současná doba, plná neobjektivních postojů k událostem šedesátých let a nám
- jejich aktérům - zrovna příliš nepřeje,
snad další roky či - desetiletí - přinesou objektivnější pohled
nejen historiků, ale také politiků na všechny události,
jež jsme museli se svými rodinami prožívat.
To už my tady asi nebudeme.

Vítejte na stránkách Vojenského sdružení rehabilitovaných

Poslání VSR


     VSR je nezávislým, dobrovolným, politicko nadstranickým, profesním, neziskovým, společenským sdružením. Sdružuje bývalé vojáky z povolání a občanské pracovníky vojenské správy a občany České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekvování a podle zákona č.87/91 Sb., nebo zákona č.119/90 Sb. mimosoudně či soudně rehabilitováni. Historicko politickým významem a programově se řadí k odbojovým organizacím. VSR uplatňuje a prosazuje občanská, sociální, právní, ekonomická, kulturní práva a další oprávněné zájmy svých členů. Resortu obrany poskytuje občanskou podporu a zároveň se podílí na rozvoji civilní demokratické kontrole ozbrojených sil, jakožto subjekt vojenské a občanské veřejnosti demokratické společnosti. VSR spolupracuje na prosazováni společenských zájmů a požadavků s organizacemi a sdruženími, které se hlásí ke kontinuitě třetího – protikomunistického odboje. Prosazuje demokratické a humanitní tradice českého národa. VSR vyvíjí úsilí, aby dějiny národního boje za svobodu, demokracii, národní a státní samostatnost byly pravdivě a objektivně zpracovány a interpretovány.

      Jsme zde také proto, abychom bojovali za naše spravedlivé odškodnění za politickou perzekuci v letech 1948 až 1989, kterého se nám zatím od sametové revoluce v roce 1989 do dnešních dnů nedostalo.

Aktualita

U příležitosti 49. výročí událostí 21. srpna roku 1968 vám chceme připomenout výjmečný projev vlastenectví  plk. Vladimíra Chadalíka


Pro další získání dalších informací klikněte na odkaz dole:

Plk. Vladimír Chadalík: výjimečný projev vlastenectví 21.srpna 1968!

Pokud chcete můžete navštívít
Informace administrátora webových stránek
Administrátor těchto webových stránek upozorňuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah veškerých dokumentů zveřejněných na těchto stránkách, kromě jeho autorských dokumentů. Za obsah zveřejněných dokumentů přebírají veškerou odpovědnost autoři těchto dokumentů.
Administrátor


mjr. Jiří Russ

Kontakt na administrátora


Počet přístupů

Upozornění!
Aplikaci vlevo používejte pouze pro vzkazy redakční radě a k připomínkám vztahujícím se k webovým stránkám samotným. Pokud máte jakékoliv připomínky a dotazy k činnosti VSR a jejich orgánů, využívejte emailovou adresu předsedy, nebo členů ÚR VSR na stránce "Kontakty".

Vzkazy, názory a připomínky pro redakční radu a administrátora
Partnerské organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky