Členské schůze VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Členské schůze VSR

Archiv > 1. Členská schůze
Zpráva volební komise
 Na základě soustředění  hlášení výsledků hlasování platících členů na dílčích ČS VSR ze 14 ÚzO , konaných  v období duben-červen 2016 v souladu  dokumentu o „Zahájení 1. CS VSR 2016“ ze dne 13. 4. 2016, zveřejňuji  celkové volební výsledky. Výsledky jsou ve formě tabulek ve e formátu PDF a je kožno je zobrazit na pc, vytisknout, nebo stahnout do PC.

Žádám odpovědné funkcionáře ÚzO , aby případné připomínky a výhrady, mají-li jaké, k uvedeným údajům, předložili předsedovi VK VSR do 7. 7. 2016
 
 
Předseda VK VSR    Karel Nedvídek
Využijte k diskusi i našeho webu
Vážení kolegové, v poslední době se prostřednictvím emailů rozvířila diskuse kolem problematiky členské schůze a Platformy VSR 2016. Nemáme nic proti tomu, když se touto formou rozvine diskuse k jakékoliv problematice týkající se VSR, ale řešení jakýchkoli problému v rámci VSR zasluhuje širší publicitu v rámci VSR a proto vás vyzýváme, využívejte vedle emailů i našich webových stránek konkrétně rubriku "Členská schůze - Interní diskuse".
Informace o přípravě a konání 1. členské schůze VSR
Návrat na obsah