Archiv - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Archiv

Archiv
Dokumenty a materiály pro funkcionáře ÚzO
Pro potřeby členské základny ke stažení 
4. Plná moc (slouží pro potřeby ÚzO při podávání různých žádostí, např. o dotace atd.) K dispozici je vzor žádosti v PDF ke stažení zde a formulář pro vyplnění ve formátu dokumentu word .doc ke stažení zde.

Dotaz z městského úřadu Zlín k dotacím a jak je řešit
Dnes jsem měl telefonikcký dotaz z městského úřadu Zlín, jak je možné, že dostali žádost o dar s razítkem Vojenský spolek rehabilitovaných, když ve spolkovém rejstříku je uveden název Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR. Už loni jsem Vás žádal, abyste nepoužívali taková razítka. Zejména v souvislosti s žádostmi o peníze to může být kvalifikováno jako pokus o podvod. Stále platí naše Stanovy schválené na 13. CK VSR, včetně názvu Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR. Až přiložené usnesení MS Praha nabude právní moci a nový název bude zapsán do spolkového rejstříku, oznámím Vám to a uvidíte to v záhlaví našeho webu. Doporučuji proto počkat s žádostmi o dotace několik dnů, než bude nový název zapsán do rejstříku. Složení ÚR VSR a PÚR po kooptaci schválené na 14. CK VSR 25. 11. 2015 je přístupné na webu VSR v Kontakty a platí až do zvolení PVSR podle nových stanov na ČS VSR.
Miroslav Ott
Mimořádné zasedání předsednictva
Vážené dámy a pánové, kolegové,
protože bez udání důvodu rezignoval na funkci tajemníka VSR npor.v.v. Petr BAUBÍN, rozhodl jsem se svolat na den 22.2.v 10,OO hodin do Prahy mimořádné zasedání předsednictva k  řešení této záležitost. Vzhledem k současné nejasné a pro nás nepříznivé situaci se musíme zaobírat i budoucí situací a proto Vás žádám, pokud máte k tomuto tématu co říci, abyste laskavě své náměty nebo  připomínky zaslali na mailové adresy předsednictva VSR.
Předseda VSR,
plk.let.v.v.Ing.Zbyněk ČEŘOVSKÝ
Návrat na obsah