Názory a připomínky z řad členské základny a reakce na ně členů P VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Názory a připomínky z řad členské základny a reakce na ně členů P VSR

Interní záležitosti
Reakce předsedy VSR AČR pplk. Petra Mrázeka na otevřený dopis č. 3 Petra Baubína
Odpověď na otevřený dopis č. 3 Petra Baubína (dopisy číslo 1 a 2 jsem neobdržel, a je to snad i lepší) :
  Nepíši Ti „vážený kolego“, protože za to, co a proč konáš, si Tě vážit nemohu. Každý z nás, členů VSR, svým vstupem do spolku (ať se v různých dobách různě nazýval) se zavázal plnit jeho stanovy. Pokud se Ti stanovy nelíbí, máš dvě cesty. Můžeš zkusit přesvědčit většinu o svém názoru a stanovy změnit, nejde-li to, pak se buď podřídíš, nebo odejdeš. Tys zvolil třetí cestu- vykašlat se na pravidla, na stanovy, presentovat náš spolek navenek jako partu rozhádaných dědků, rozeštvat nás, osobně pošpinit, zničit snahy o odškodnění a ukončit činnost spolku v naději, že jej jednou, za pár let sám vzkřísíš a pod svým vedením povedeš k - snad - úspěchu. Rozesíláš své dopisy celé členské základně, píšeš významným lidem po celé republice a tváříš se, jako bys byl k tomu někým či něčím oprávněn, ale není tomu tak, jde jen a jen o svévoli.
    Jediné v čem jsi opravdu mistr, to je zneužívání skutečnosti. Kdysi jeden klasik řekl, že lež je tím lepší, čím víc se podobá pravdě a dá-li se pravda použít jako lež, pak je to lež vynikající. Vytrháváš věci z kontextu, překrucuješ, stavíš se do role neomylného soudce. Nejsi jím. Jsi ten, který si myslí, že může celý spolek ovládat nebo zničit. Ale to jistě nejsi. Ve spolku je stále hodně slušných lidí, kteří ctí pravidla, váží si své minulosti a chtějí podle svých možností pro spolek pracovat.
    Já se nebudu dopisem č. 3 blíže zabývat, nestojí za to. Je to jen výkřik uražené ješitnosti. A Ty opět stojíš na rozcestí a máš dvě možnosti. Tou první je, že vše odvoláš a to všude tam, kam jsi psal, dotčeným osobám se veřejně omluvíš a pokud Ti jeden každý odpustí, můžeš jako řadový člen zůstat. Druhá možnost je ta, že se s námi rozloučíš a ze spolku odejdeš. A není důležité, kdo tento krok bude iniciovat.
    Jistě, je tu ještě třetí možnost, ale té bychom se asi oba raději vyhnuli. Ale pokud se nerozhodneš včas, pak necháváš rozhodnutí na jiných.

pplk. Petr Mrázek
předseda VSR AČR
Prohlášení plk. Ing. Zbyňka Čeřovského
Text dopisu předsedy VSR plk. Ing. Zbyňka Čeřovského panu Jiřímu Klímovi
Pane Jiří Klímo,
obdržel jsem od vás e-mail se třemi fotografiemi.  Nemám  absolutně nic proti vašim (radostným)aktivitám, jak uvádíte, ale... Já vás a  vaši organizaci ale nepovažuji za součást VSR, protože jste v rozporu se  stanovami odmítl posílat do naší pokladny příspěvky, protože, jak jste napsal, "  padají do černé díry". Já toto vaše sdělení a i váš e-mail považuji za urážku  nejen své  osoby, předsednictva VSR, ale i dalších  organizací i členstva. Mohu  si dokonce myslet, že jste nás obvinil z podvodu. A aby bylo jasno. My nekonáme  tyto akce, které jste svým mailem zesměšnil pro radost nebo potěšení, ale  abychom konečně dosáhli toho, co se nepodařilo našim předchůdcům za 27 let. A  děláme to zdarma, jezdíme, telefonujeme, píšeme a navštěvujeme vlivné osobnosti  bez nároků na odměnu a náš tajemník má dosud nezaplacené tisíce Kč za medaile,  které jsem již dvakrát udělil. A za těch 70 Kč, které jste si odhlasovali, dnes  nekoupíte ani 5 obložených chlebíčků. A tak ještě dodávám pane Klímo, sály  pro  naše "neradostné akce" jsme měli zadarmo a občerstvení zaplatilo ministerstvo  obrany. A jestli se domníváte, že vaše radostná listopadová schůze přiměje vládu  nebo naše poslance k přijetí zákona o odškodnění, tak žijete, mírně řečeno v  bludech.  
A jestli si myslíte, že naše činnost je  špatná, škodlivá nebo neradostná, já vám dávám svoji funkci okamžitě k  dispozici.
Předseda VSR  plk.Ing.Zbyněk Čeřovský
Návrat na obsah