Smuteční oznámení - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Smuteční oznámení

V roce 2017 naše řady navždy opustili

Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25.12.2017 ve věku 85 let opustila naše řady dlouholetá a aktivní  členka ÚzO VSR AČR Olomouc paní Zdeňka Ručková.
Čest její památce.
ÚzO VSR AČR Olomouc
Dne 18.12.2017 zemřel po krátké těžké nemoci plk. ing. JAROSLAV CHVÁTIL, zakládající a dlouholetý člen naší organizace. Oporou mu byla celý život jeho manželka, paní Jiřinka Chvátilová, v naší organizaci vykonává od založení ÚzO VSR Olomouc funkci hospodářky. Narodil se 12. 12. 1932, dožil se 85 let.
 
                                  Čest jeho památce  

Za Územní radu VSR Olomouc
                                                                                               plk.MUDr.Bohumil Reml
                                                                                               předseda
Dne 16. listopadu 2017 zemřel po krátké nemoci plk. v.v. Oldřich Řezníček, člen Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Olomouci.
                                                                                                    "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml
předseda územní rady VSR Olomouc.
Dne 11. září 2017. náhle a navždy nás opustil plk. v. v. Alois Basler, člen ÚzR VSR v Blansku. 5. roků vykonával odpovědně funkci předsedy KVD v Blansku, kterou  musel opustit pro zrakové obtíže, ale stále se účastnil všech oslav státních svátků pořádaných v Blansku. Byl to aktivní a obětavý kolega. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.
                                                                                                  "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  Člen VSR z Blanska
pplk. v. v. Karel Kopecký. v.r
Dnes 15.9.2017 jsme se rozloučili s pplk. Bohumilem Láskou, dlouholetým členem VSR Přerov. Jmenovaný sloužil na letišti Přerov od šedesátých let až do propuštění v roce 1970.
Čest jeho památce.
ÚzO Přerov

Dne 30. 07. 2017 zemřel ve věku nedožitých 90 let bývalý dlouholetý funkcionář ÚR VSR a předseda redakční rady zpravodaje,  plk. RNDr. Miloš Ondrák. Dlouho řadu let pracoval jako předseda ÚzO Trutnov. Byl vždy aktivní, výborný přítel. I když se několik let ze zdravotních důvodů aktivně na práci VSR nemohl podílet, je jeho odchod velkou škodou.

                                                                                                 Čest jeho památce      
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 20. 07. 2017 ve věku nedožitých 89 let po dlouhé nemoci zemřel Pplk. Eduard Zirnzák, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Trutnov.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu. Dne 23. 6. 2017 zemřel po dlouhé nemoci plk v. v. Pavel ŠVEC člen ÚzO VSR Trutnov. Byl poslední létající aktivní bojovník - střelec  Il-2, 3. bilp/1smld v SSSR. Aktivní účastník bojové činnosti 3. bilp v Ostravské  operaci. Po válce absolvoval v ČSR pilotní výcvik a stal se později dlouholetým  příslušníkem 1dlp, kde létal až do roku l969, kdy byl z armády propuštěn z  politických důvodů. Dále pracoval v civilním životě nejdéle, jako řidič v Přažské  záchranné službě. Byl dlouholetým aktivním příslušníkem Sdružení  válečných leteckých veteránů "Východ"  a  členem odbočky Svazu letců v  Hradci Králové.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Dne 12. 5. 2017 ve věku nedožitých 90. narozenin opustil naše řady dlouholetý a trvale aktivní člen olomoucké ÚzO VSR AČR, plk. Ing. Svatopluk Kiml.
                                                                                                                                                             Čest jeho památce
Plk. MUDr. Bohumil Reml
předseda ÚzO VSR AČR
                                                                                                                           Olomouc
Se zármutkem Vám oznamujeme, že v neděli dne 16. 4. 2017 ve věku nedožitých 86 let zemřel Pkl. Ing. Vladimír Horák, byl dlouholetým členem ÚR VSR kde zastával funkci tajemníka.
"Čest jeho památce"
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 10. 4. 2017 ve věku nedožitých 84 let náhle zemřel Pkl. Ing. Jan Hrubý, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Třebíč kde zastával funkci předsedy.
"Čest jeho památce"
Veigert Jiří místopředseda ÚzO VSR Třebíč
Náhle a navždy nás opustil plk.  v. v. Václav Švec. Člen VSR AČR a KVD v Blansku. Od počátku vzniku SVO r. 1990.  / VSR každoročně se účastnil oslav všech státních svátků pořádaných v Blansku,  ve vojenské uniformě. Po založení KVD v Blansku stal se členem, 4. roky  a odpovědně, vzorně vykonával funkci předsedy KVD. Účasten byl při všech akcí  pořádaných klubem.
V Blansku 25. 3. 2017.
                    Člen VSR pplk. v. v. Karel  Kopecký v. r.
 Dne 16. února 2017 ve věku nedožitých 92 let navždy opustil naše řady aktivní člen územní organizace VSR Kladno kolega plk. v. v. Ing. Jaroslav Eis. Přes svůj vysoký věk se aktivně zúčastňoval spolkového života, na schůzích byl vždy aktivní a pravidelně se zúčastňoval společných akcí, na střeleckých soutěžích dosahoval velmi dobré výsledky.
V době své aktivní služby v armádě sloužil v posádkách Beroun, Rakovník, Milovice a na MNO v Praze. Poté byl z armády protiprávně propuštěn a v roce 1990 rehabilitován.
"Čest jeho památce"
Ivan Osuský
Předseda ÚzO Kladno
Se smutkem Vám musím jménem naší rodiny oznámit, že dne 8. 2. 2017 zemřel náš  tatínek Plk. Prof. Ing. Lubomír Popelínský DrSc.

Čest jeho památce!
ing. Jiří Popelínský
Dne 27. ledna 2017 po těžké nemoci zemřel ve věku 77 let pplk. Milan Pospíšil, člen Brněnské ÚzO. Spolkem rehabilitovaných žil..., stále doufal ve spravedlnost .
Čest jeho poamátce.
Rodina
Před několika dny zemřel náš kolega a kamaráda plk. v. v. Stanislav Šrámek, bývalý předseda klubu VSR Hodonín a člen krajské rady Jihomoravského kraje VSR. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 83 roků.
Čest jeho poamátce.
Oldřich Holub
předseda klubu Břeclavska.
Dne 9 ledna 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let. plk. Josef Bräuer, člen VSR Přerov. V sedmdesátých letech sloužil na letišti v Přerově.
Čest jeho poamátce.
Výbor ÚzO Přerov.
Dne 4. ledna 2017 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 85 let plk.KAREL ŠTĚPÁNEK. Byl zakládajícím členem SVO, později VSR v Olomouci, bývalým členem ÚR VSR a dlouholetým předsedou územní rady VSR Olomouc.I po odstoupení z funkcí ze zdravotních důvodů  zůstal trvale aktivním členem se zájmem o činnost a dění ve VSR na místní i celorepublikové úrovni.
Čest jeho památce!
Územní rada VSR Olomouc

V roce 2016 naše řady navždy opustili

 Dne 19. 12. 2016 zemřel člen VSR Olomouc, pan plk.Ladislav ŽID. Dne 27. prosince 2016 ve 13hod. se v Domu svatého Václava účastí a položením květin rozloučíme s dlouholetým členem naší organizace. Předsednictvo Vojenského spolku rehabilitovaných projevuje hlubokou soustrast s úmrtím našeho člena váženého kolegy pana plk. Ladislava Žida.
Čest jeho památce.
ÚzO VSR Olomouc.
Dne 14. prosince 2016 tragicky zemřel pplk. Ladislav Simon. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
 Dne 20. 10. 2016 zemřel po dlouhé a těžké nemoci, ve věku osmdesát pět let, dlouholetý člen VSR Olomouc, pan pplk. v. v. JIŘÍ SMOLÍK.
Čest jeho památce.         
ÚzO VSR Olomouc.
V sobotu dne 13. 8. 2016 zemřel dlouholetý pracovník ÚR VSR plk. Jan LAMPA, který byl také členem ÚzO Příbor a Nový Jičín. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!

K úmrtí našeho bývalého předsedy pana plk. Jana LAMPY dovolte, abych  jménem naše Vojenského sdružení rehabilitovaných vojáků Armády české republiky,  vyslovil jeho pozůstalým naší hlubokou a upřímnou soustrast.
Plk.let.v.v. Ing.Zbyněk  Čeřovský
                                                              předseda


Dne 5.8.2016 náhle zemřel plk. Jindřich Bravenec. Byl členem ÚzO Příbor a Nový Jičín. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
Dne 13. června 2016 zemřel plk. v. v. Prof. Ing. Otakar Kurka, CSc., výborný kamarád a dlouholetý člen městské rady VSR v Brně.

Čest jeho památce
Za ÚzO VSR Brno
plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous
31.3.2016 odešel do "Vojenského nebe" náš  kamarád a přítel, hlavně však dobrý  člověk plk. Ing. Václav Doubrava  - čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR Kolín
Dne 13.5. zemřel ve věku 90. let  plk. Drahoslav Kratochvíl člen ÚZO Jihlava.
Čest jejich  památce.                                    
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
Dne 12. května 2016 ve věku 91 let zemřel náš  dlouholetý vážený kolega, pan plk. Josef Hána.
Čest jeho památce.
Za ÚzO VSR v Chebu plk. Bohumil  Brázda.
V minulých dnech zemřel plk. Miloslav Března roč.1934 z ÚZO Jihlava. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
V minulých dnech zemřel účastník druhé světové války plk. Jan Velík, nositel řádu republiky z ÚZO Žďár nad Sázavou. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
V únoru zemřel člen ÚzO VSR Jihlava pplk. Jindřich Andres a 1. 3. 2016 zemřel  plk. Ing. Eduard Klečka, bývalý člen ÚR VSR  a bývalý předseda KR VSR Vysočina. Oba byli aktivními členy VSR Jihlava. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
Dne 15. února zemřel ve věku 90 let bývalý hospodář a dlouholetý pracovník ÚR VSR plk. Jiří Králík. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
                                                     
                                                                                      
Dne 14.2. zemřel v Náměšti nad Oslavou ve věku 83 roků pplk. Milan Půlpán, vojenský a sportovní pilot, Čest jeho památce.

Jan Hrubý  Třebíč
Dne 4.ledna 2016 nás v nedožitých 90 létech opustil dlouholetý kolega a kamarád plk. Jaroslav SOVA. V krizových létech si zachoval svou čest i přes ztrátu zaměstnání a po založení naší ÚzO VSR se stal jejím platným členem.
Čest jeho památce.
Předseda ÚzO VSR v Ústí n/Labem.
Jaroslav Javůrek

V roce 2015 naše řady navždy opustili

Dne 25.listopadu zemřel ve věku 85 let bývalý předseda a dlouholetý pracovník ÚZ  VSR Vyškov plk. vv. Mgr.František Bartoník. Čest jeho památce
                                                     
                                                                                       Ing.Stanislav Klusal
V měsíci říjnu zemřel člen a bývalý hospodář územní organizace VSR Žďár nad Sázavou plk. Jiří Horák. Čest jeho památce.   

Předseda KR VSR Vysočina  plk. Hrubý  
Dne 13. října 2015 zemřel ve věku 78 let náš kolega a kamarád, dlouholetý člen VSR a předseda ÚzO v Chomutově plk. František SCHWARTZ. Pro kamarády z VSR je velkou ztrátou.
Čest jeho památce.
Krajská rada VSR v Ústí nad Labem
Dne 28.9.2015 zemřel ve věku 88 let plk. Josef Hasinec, výborný kamarád a člověk, který celý svůj život obětoval armádě. Jako neplnoletý mladík, si přidal roky, aby mohl nastoupit do vytvářeného Čs. armádního sboru v Sovětském svazu pod vedením gen. Ludvíka Svobody. Po válce se stal vojákem z povolání a sloužil až do Husákovy normalizace. Za důrazný nesouhlas s okupací států Varšavské smlouvy v čele se SSSR byl z armády propuštěn (Vystoupil v Čs. rozhlase a své prohlášení neodvolal). Je nositelem mnoha vyznamenání.
                                                                                                                                            
Čest jeho památce!
Za ÚzO VSR Teplice
plk.Karel Folkert
Dne 19. července 2015 nás navždy opustil dobrý kamarád a vzácný člověk - pplk. v.v. Jiří Holeček ve věku 75 let.
V krizovém období normalizace si zachoval svou čest i za cenu ztráty milovaného povolání pilota a následné občanské perzekuce. Byl aktivním členem Úz. org. Plzeň, zůstane nadále v našich vzpomínkách.
Za Úz. org. VSR Plzeň Jan Kabát - předseda 
Dne 31.7.2015 zemřel ve věku nedožitých 82 let náš kolega a kamarád pan plk.Ing. Stanislav ZACIOS, člen rady VSR v Písku. 
Poslední rozloučení i s vojenskými poctami bude na lesním hřbitově v Písku dne 7.8.2015 ve 11:45 hod.
Čest jeho památce.
Pplk. Václav Černý, předseda Úo VSR Písek.
Ve středu 22. července 2015 zemřel ve věku nedožitých 86 let plk. doc. PhDr. Václav Kovář, CSc., skvělý kamarád a dlouholetý člen městské rady VSR Brno, pro kterou je jeho odchod velkou ztrátou.                                                                                                           
                                                                                                                                          Čest jeho památce.
                                                                                                                                       Městská rada VSR Brno
Dne 23.7. zemřel ve věku 80. let pplk. Jaroslav Joukl z Náměště nad Oslavou, pilot vojenského letectva. Po vyhození z armády pracoval jako letecký mechanik Slovairu.  
Čest jeho památce     Úzo Třebíč
Dne 21.7.2015 zemřela ve věku 78 let paní Anna Antonovová, vdova po plk.Ing. Alexandru Antonovovi. Zemřelá byla členkou rady ÚzO VSR Přerov. Její ochotu a pracovitost budeme v organizaci postrádat. 
Čest její památce. Rada ÚzO Přerov
Dne 7. 6. 2015 zemřel ve věku 81 let náš dlouholetý kolega pan plk. Otakar Novotný z Trmic. Čest jeho památce"
Za ÚzO VSR v Ústí nad Labem předseda ÚzO Jaroslav Javůrek.


Náhle nás opustil 8. května 2015. por. v. v. Ladislav Babáš, aktivní člen VSR z Blanska. Rozloučili jsme se s Ladislavem vojenskými poctami dne 19. května 2015. v Blansku.
                                                                                          "Čest jeho památce."
                                                                                                                                                                   Člen VSR z Blanska
pplk. v. v. Karel Kopecký. v. r.

Dne 1. 4. 2015 zemřela ve svých 89 letech vdova po pilotovi 310 stíhací perutě RAF  plk. Josefovi Šnoblovi paní Věra Šnobolová.
Paní Věra Šnoblová byla od samého počátku ustavení naší tehdejší okresní  orgabizace SVO/VSR její obětavou, skromnou a pečlivou hospodářkou.
Rozloučení se zesnulou uskutečnila rodina na její přání v úzkém rodinném  kruhu.
Vzpomínku jí věnujeme na členské schůzi ÚzO Olomouc dne 14. 4. 2015
plk.MUDr.Bohumil Reml,ÚzR VSR Olomouc
Dne 20. 3. 2015 zemřel člen VSR Třebíč  plk. Zdeněk Kolesík z Jemnice. Čest jeho  památce.
                                                   plk. Ing. Jan  Hrubý.
Dne 23. ledna 2015 zemřel ve věku 82 dlouhodobý člen VSR Přerov pan pplk. Miroslav  Grulich.
Čest jeho památce.
ÚzR VSR Přerov.

V roce 2014 naše řady navždy opustili

Dne 16. listopadu zemřel ve věku 89 let dlouholetý  funkcionář při ÚR VSR,  plk. Ing. Jiří Novotník. Bývalý předseda historické komise, který se podílel na  vydání většiny publikací VSR AČR. Byl vždy aktivní, výborný přítel. Pro VSR je  jeho odchod velkou škodou.

                                                                                                           Čest jeho památce
                                                                                    Městská rada VSR Brno

Dne 9.listopadu 2014 zemřel ve věku nedožitých 79 let dlouholetý předseda Územní organizace v Žatci pan plk. Jaroslav HÝKL

Čest jeho památce
Krajská rada VSR AČR Ústí nad Labem.

Dne 23.září t.r. zemřel dlouholetý člen Územní organizace Třebíč pplk. Jaroslav Sobotka.

                                                                        Čest jeho památce.

Dne 31. července 2014 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 87 let, náš člen a dlouholetý funkcionář výboru ÚzO Trutnov plk. Oldřich Petira.

Čest jeho památce.
ÚzO VSR AČR Trutnov

Dne 10.7.2014 zemřel ve věku 87 let dlouholetý člen VSR Přerov plk. v zál. Viktor Valentovič. Vojenskou kariéru před propuštěním vykonával v posádce Hranice.

Čest jeho památce. ÚzR VSR Přerov


Návrat na obsah