Veřejné informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Veřejné informace o činnosti VSR

Program konference „30 let našeho spolku - úspěchy a prohry“ 26. 6. 2019
Vážené členky a členové našeho spolku,
chcete-li přispět ke zdárnému průběhu naší konference nějakým svým  příspěvkem, pak to předsednictvo zcela jistě upřímně uvítá. Prosím jen o zaslání  textu příspěvku a dodržení maximální stručnosti - sál máme zapůjčený na pevnou  dobu a to nelze překročit. Pokud by se stalo (a stát se to pochopitelně může),  že by na někoho z vás na konferenci nezbyl čas, pak garantujeme zveřejnění  příspěvku na našich stránkách.
Petr Mrázek
1.     Presence - 9:40 - 10:00
2.     Zahájení
3.     Přinesení vlajek, hymny
4.     Přivítání hostů
5.     Vzpomínka na zesnulé členy
6.     Příspěvky hostů
7.     Hlavní referát - Dr. Tomek, VHÚ
8.     Pohled na naši historii - plk. Kabát
9.     Případné příspěvky přihlášených členů
10.   Vyznamenání našich členů
11.   Shrnutí předsedy, závěr předpoklad 12:00 - 12:30
12.   Malé občerstvení
13.   Krátké shromáždění pražských členů

Vážení, znova vás upozorňuji na možnost přihlásit se na konferenci pomocí přihlášky viz dole.


Pozvánka na konferenci VSR
Vážení přátelé,
dne 26. června 2019 od 10:00 hod v sále MO Na Valech v Praze se koná  naše letošní konference nazvaná "30 let našeho spolku - úspěchy a prohry" a  všichni víme, že je na co vzpomínat. Všechny vás srdečně zvu a věřím, že se opět  rádi setkáme jak zde na konferenci, tak pak i po oficiálním jednání. Účast nám  přislíbili přátelé z Vojenské obrody Slovenské republiky i jejich pan  velvyslanec, přijdou i zástupci našich spřátelených organizací.
Těším se na setkání s každým z nich, především však s každým z  vás.

Svoji účast můžete potvrdit na přihlášce pod pozvánkou.
Váš
Petr Mrázek
Přihláška na konferenci "30 let našeho spolku - úspěchy a prohry"
Přihlášku za ÚzO podává:
Tip

Tip
Přihlášení účastníci:
V případě, že tento formulář nebude stačit, je možné přihlášku opakovat i vícekrát.
Uzávěrka přihlášek je 20. 06. 2019.


Výzva podruhé
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
hledám pro Vojenský historický ústav někoho z nás, kdo si pamatuje na cokoli z Milovic před r. 68 ale i jindy. Prosím ozvěte se mi, VHÚ začal velmi vážně zpracovávat naše vzpomínky a o to nám snad především jde - předat vzkaz těm, kteří přijdou po nás.
Velmi děkuji

Petr Mrázek, předseda
Výzva
Vážení kolegové,
    dovoluji si obrátit se na vás jako na ty, kteří z nás všech znají  historii našeho spolku snad nejlépe. Obrátili se na mne pracovníci Vojenského  historického ústavu, kde se bude naše historie nějakým způsobem zpracovávat.  Proto vás oslovuji, a pokud jste ochotni s nimi spolupracovat, pak mi dejte co  nejdříve vědět a já bych jim předal kontakty na ty z vás, kteří se přihlásí.  Samozřejmě vás nikdo nikam nebude tahat, badatelé by přijeli za vámi, to už se  pak dohodnete. Pokud máte ve svém adresáři nějakého dalšího "pamětníka", prosím  dejte mi na něj kontakt - mail nebo telefon.
   Považuji právě tuto činnost za jednu z nejdůležitějších pro uchování  našich příběhů, názorů a postojů pro časy budoucí. Berte prosím tuto mou žádost  velmi vážně, byla by to práce nejen pro spolek, ale pro celou společnost.
    Velmi děkuji za bleskovou odpověď
Petr Mrázek, předseda
Pokud chcete můžete navštívít
Návrat na obsah