Aktuality - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Aktuality

Vernisáž výstavy k 50.výročí největšího zločinu v naší zemi - ignorovala média, politici, veřejnost nevěděla…?!
50. výročí tzv. „Pražského jara 1968“
V neděli 25.03. 2018 se konala v „Rytířském sále“ na  barokním zámku v Táboře- Měšicích přednáška plukovníka letectva v.v. Ing. Zbyňka  Čeřovského na téma „Persekuce  důstojníků a vojáků po 21. srpnu 1968, v době temna, zvané  'normalizace'...“ Přednášky se, mimo  jiné, zúčastnili rytířské řády „Templářů“ a „Jezernických Pánů“, tak jako  zástupci vojenských spolků z Rakouska a SRN. Přednáška probíhala dvojjazyčně –  čeština a němčina v konsekutivním překladu.
Referent plk. v.v. Ing. Čeřovský, sám oběť persekuce v  době tzv. „normalizace“ 1968 – 1989 (degradován na vojína, odsouzen na tři roky  těžkého žaláře, signatář „Charty 77“ a posléze s celou rodinou vyhnán do SRN) ,  zaujal posluchače svým dramatickým osudem a sklízel ovace za svůj věcný a  poutavý přednes.
„Rytířský sál“ byl do posledního místečka zaplněn a po  přednášce se rozpoutala bouřlivá diskuze na téma, zdali bylo možné potlačení  „Pražského jara 1968“ zabránit, či nikoli a pakliže ano, tak  jak!?
Každý účastník přednášky obdržel nejnovější knížku  Jana Berwida-Buquoye „Co to bylo 'Pražské jaro' 1968 a přepadení  Československa Sovětskou armádou 21. srpna 1968 “ (MJF, Praha 2018)  s podpisem autora a referenta.
Vojenští zástupci Rakouska a SRN vyslovili účinkujícím  pozvání k osvětovým akcím v jejich zemích, rovněž s přáním další plodné  spolupráce a vzájemné informovanosti i v časech budoucích...

Jan Berwid-Buquoy
Návrat na obsah