ÚzO VSR Karlovy Vary - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Karlovy Vary

Akce Úz. org. VSR
Jeden z nás

        První díl televizního seriálu „V zajetí železné opony“ vyprávěl životní osud skromného člověka, bývalého vojáka z povolání, člena ÚzO VSR v Sokolově – pana Josefa Morávka. Kdo vlastně je ten, který o sobě a o svém hrdinství mluví téměř s ostychem?

        Na západě republiky se zatoulal v rámci vojenské služby. Okupace naší republiky vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 ho zastihla u jednotky Pohraniční stráže v Chodové Plané. Dlouho se nerozmýšlel, svobodný svět je na dohled a tak emigroval. Bohužel však bez rodiny, a jak se později ukázalo, bez naděje na shledání s manželkou, s dětmi, se svými blízkými. Kdo to nezažil, těžko si představí stres a trýzeň z odloučení, z marných nadějí.

        Uvěřil Dubčekovi, uvěřil proklamacím o amnestii a vrátil se. A vrátil se přímo do rukou vyššího vojenského prokurátora. Rozsudek zněl: Třináct roků vězení!

        Poznal všechny komunistické žaláře v Československu, zažil útrapy, ponižování, izolaci, šikanování a urážky musela snášet i jeho rodina.

        Nic z toho však nezlomilo jeho lidskou důstojnost, jeho víru ve vítězství demokracie na nízkými pudy násilí a teroru. Vše překonal, po plné rehabilitaci v devadesátých letech se navzdory podlomenému zdraví zapojil do práce u Městské policie v Chodově na Sokolovsku, zapojil se do práce v Územní radě VSR v Sokolově. Za svoji aktivitu byl vyznamenám Čestnou medailí ÚR VSR.

        Co říci závěrem?

        Vážený pane Morávku, víme, že nemiluješ silná slova, chvála Tě přivádí do rozpaků, ale věz, že tvůj životní příběh je oslavou hrdinství a my, pro které ses stal nedostižným vzorem, ti přejeme klid, pohodu a co možno pevné zdraví.

Cheb, únor 2007-03-06

Za Krajskou radu VSR Karlovy Vary

                                                                                    Karel Posmik

Návrat na obsah