Informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Informace o činnosti VSR

Veřejné informace
Informace - zaplacení členských příspěvků
Vážení přátelé,
dovoluji si vás upozornit, že doposud některé ÚzO nemají zaplaceny členské příspěvky. Tuto povinnost mají splněny pouze organizace Přerov, Kladno, Plzeň a Děčín. Doufám, že při odesílání platby na náš účet si nezapomenete zkontrolovat i platby minulého roku. Myslím, že částka 70,- Kč na člena není nijak přehnaná. Je ale jasné, že bez alespoň minimální podpory členské základny nemůžeme existovat. Stojí před námi ještě spousta práce.
Předem děkuji za zodpovědný přístup
Za předsednictvo
Petr Mrázek, předseda
Informace - Aktivity pana plk. Musila
Již několik členů VSR zajímají současné výstavní aktivity pana plk. Musila.
Stanovisko P VSR je následující:
Pan plk. v. v. Josef Musil byl v minulosti aktivním členem VSR, zastával funkci předsedy sociální komise. Činnost této komise již není uvedena v žádné struktuře posledních volebních období. Navíc prezentační činnost nebyl náplní sociální komise. Jmenovaný není v současné době evidován v žádné územní, nebo krajské organizaci, po dobu posledních tří let nezaplatil členské příspěvky a tedy ve skutečnosti ani není členem našeho spolu. Je nám to líto, ale je to jen a jen jeho osobní rozhodnutí.
 
V loňském roce plk. Musil úspěšně zabezpečil výrobu souboru plakátů pro různé výstavy k výročí událostí roku 1968.
Realizace byla bohužel doprovázena problémy s proplácením dodavatelů (objednávky prací byly bez zajištění finančního krytí), ale vzhledem k aktuální potřebě materiálů byly náklady uhrazeny z fondu P VSR a částečně územních organizací.
 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce vzpomínáme 30. výročí sametové revoluce a 30. výročí vzniku VSR, pan plk. Musil nabídnul zhotovení plakátů zaměřených k uvedeným událostem. Byl proto pozván na zasedání P VSR, kde mu po zkušenostech z loňského roku a se znalostí jeho způsobů nakládání s prostředky spolku, byla sdělena závazná pravidla proplácení faktur a zejména pravidla pro výběr a schválení témat a textů plakátů. Tato pravidla mu byla zaslána v písemné formě. Od té doby pan plk. Musil bohužel tvoří a objednává výrobu prezentací bez zajištění úhrady nákladů na výrobu (bez příslibu úhrady z dotací VSR) a zejména bez projednání a schválení témat a obsahu prezentací a bez projednání a schválení míst jejich umístění.
 
Za těchto okolností P VSR nehodlá a nemůže na takové činnosti podílet.
 
Pan plk. Musil v současné době při výběru témat a prezentačních lokalit úzce spolupracuje s aktivistou panem Šináglem jako soukromá osoba a není oprávněn užívat loga a jakékoliv variace názvu VSR AČR.
 
Odmítáme nepravdivé a zkreslené informace o dění v našem spolku (VSR AČR) v informacích, které zveřejňuje pan Šinágl na svých internetových stránkách.
 
I když je pan plk. v. v. Josef Musil rehabilitovaným vojákem, nemá logicky ani právo uvádět, že zastupuje rehabilitované vojáky.
Rozsudek ve věci Čeřovský-Baubín
Vážení kolegové,
konečně zaklapla Pandořina  skříňka. Pan Baubín ve svém svatém  inkvizičním zápalu dštil síru na  naše kolegy Čeřovského, Grossmanna, Kunzmanna,  Kabáta a další. Dokonce  bez jediného důkazu mluvil o "velké množině  spolupracovníků StB v  našich řadách". Za pramen poznání si zvolil jednoho  úředníka na  ministerstvu obrany (ve svých pamfletech jej dokonce i jmenuje) a   názory bývalého kolegy Waisse. Stavěl se do role jediného spravedlivého  a nevím,  zda je to víc hloupé nebo směšné, ale v každém případě se  snažil o rozložení  našeho spolku, což se mu nepodařilo. Řekl bych, že v  každém koši vajec se najde  nějaký pukavec, jen jsem netušil, že to  bude tolik smrdět. Teď mu soud nařídil,  aby se omluvil a předepsal mu  text omluvy. Moc nevěřím, že by pan Baubín  přiznal, že sprostě lhal a  že se omluví, přesto je rozsudek jasný. Lhal a lhali  ti, kteří jej v  jeho snažení o likvidaci našeho spolku podporovali. Rozsudek  platí i  pro ně.
Naší odpovědí je naše dobrá práce. Na Baubína & spol. se můžeme  akorát tak vyignorovat.
Přeji vám všem příjemné prožití prázdnin, dovolených s péčí o vnoučata a  těším se co nejdříve do další práce


Výzva podruhé
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
hledám pro Vojenský historický ústav někoho z nás, kdo si pamatuje na cokoli z Milovic před r. 68 ale i jindy. Prosím ozvěte se mi, VHÚ začal velmi vážně zpracovávat naše vzpomínky a o to nám snad především jde - předat vzkaz těm, kteří přijdou po nás.
Velmi děkuji

Petr Mrázek, předseda
Výzva
Vážení kolegové,
    dovoluji si obrátit se na vás jako na ty, kteří z nás všech znají  historii našeho spolku snad nejlépe. Obrátili se na mne pracovníci Vojenského  historického ústavu, kde se bude naše historie nějakým způsobem zpracovávat.  Proto vás oslovuji, a pokud jste ochotni s nimi spolupracovat, pak mi dejte co  nejdříve vědět a já bych jim předal kontakty na ty z vás, kteří se přihlásí.  Samozřejmě vás nikdo nikam nebude tahat, badatelé by přijeli za vámi, to už se  pak dohodnete. Pokud máte ve svém adresáři nějakého dalšího "pamětníka", prosím  dejte mi na něj kontakt - mail nebo telefon.
   Považuji právě tuto činnost za jednu z nejdůležitějších pro uchování  našich příběhů, názorů a postojů pro časy budoucí. Berte prosím tuto mou žádost  velmi vážně, byla by to práce nejen pro spolek, ale pro celou společnost.
    Velmi děkuji za bleskovou odpověď
Petr Mrázek, předseda
Pokud chcete můžete navštívít
Návrat na obsah