Informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Informace o činnosti VSR

Veřejné informace
Výzva podruhé
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
hledám pro Vojenský historický ústav někoho z nás, kdo si pamatuje na cokoli z Milovic před r. 68 ale i jindy. Prosím ozvěte se mi, VHÚ začal velmi vážně zpracovávat naše vzpomínky a o to nám snad především jde - předat vzkaz těm, kteří přijdou po nás.
Velmi děkuji

Petr Mrázek, předseda
Výzva
Vážení kolegové,
    dovoluji si obrátit se na vás jako na ty, kteří z nás všech znají  historii našeho spolku snad nejlépe. Obrátili se na mne pracovníci Vojenského  historického ústavu, kde se bude naše historie nějakým způsobem zpracovávat.  Proto vás oslovuji, a pokud jste ochotni s nimi spolupracovat, pak mi dejte co  nejdříve vědět a já bych jim předal kontakty na ty z vás, kteří se přihlásí.  Samozřejmě vás nikdo nikam nebude tahat, badatelé by přijeli za vámi, to už se  pak dohodnete. Pokud máte ve svém adresáři nějakého dalšího "pamětníka", prosím  dejte mi na něj kontakt - mail nebo telefon.
   Považuji právě tuto činnost za jednu z nejdůležitějších pro uchování  našich příběhů, názorů a postojů pro časy budoucí. Berte prosím tuto mou žádost  velmi vážně, byla by to práce nejen pro spolek, ale pro celou společnost.
    Velmi děkuji za bleskovou odpověď
Petr Mrázek, předseda
Pokud chcete můžete navštívít
Návrat na obsah