Naši sponzoři - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naši sponzoři

Sponzorský dar Středočeského kraje

Hejtman Středočeského kraje poskytl Středočeské krajské radě VSR účelovou dotaci 20.000,-Kč z fondu hejtman  - na činnost KR. Členové KR a ÚzO kraje za dary veřejně děkují.
Sponzorský dar Zlínského kraje
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák poskytl Zlínské krajské radě VSR sponzorský dar ve výši 10.000.- Kč a primátora města  Zlína MUDr. Adamce ve výši 5.000- Kč, na činnost KR Zlínského kraje a ÚzOČlenové KR a ÚzO kraje za dary veřejně děkují.   
Ing. Radoslav Mlčoch
Sponzorský dar kraje Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina poskytl krajské radě VSR Vysočiny sponzorský dar 20.000.- Kč na činnost KR Vysočiny. Za tuto podporu srdečně děkujeme.
Sponzorský dar magistrátu města Kladna
Primátor města Kladna poskytl naší ÚzO dotaci na střeleckou soutěž. Tímto primátoru a magistrátu města Kladna děkujeme za finanční podporu naší činnosti.
Sponzorský dar magistrátu Ústí nad Labem
V tomto roce 2015 poskytlo statutární město Ústí nad Labem na základě usnesení Rady města účelovou dotaci 6.000,- Kč Územní organizaci VSR v Ústí n/L, k částečné úhradě nákladů s pojených s činností naší organizace. Krajská rada a Územní organizace VSR děkují za tuto pomoc.
Sponzorský dar Plzeňského kraje
Hejtman Plzeňského kraje poskytl pro činnost VSR v Plzeňském kraji a pro činnost ÚR VSR dotaci 20 tisíc Kč. Za tuto podporu srdečně děkujeme a velmi oceňujeme kladný vztah k naší činnosti.
Sponzorský dar městského úřadu města Trutnova
Městský úřad Trutnov poskytl naší ÚzO dotaci ve výši 5.000,- Kč na naši činnostTímto starostovi a městskému úřadu města Trutnova děkujeme za finanční podporu naší činnosti.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky