Naši hrdinové - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Naši hrdinové

Pokyn k realizaci rubriky: Naši hrdinové.
TAK JAK  SE  PRAVÍ v záhlaví  našich webových stránek,  snad  až  příští  generace  zhodnotí  naše postoje  a  jednání naších členů v období komunistické totality   a  srpnových  událostí  v roce 1968. Můžeme  tomu  také  trochu  pomoci  svým  zviditelněním.  Je jen na nás, ukázat kdo jsme a o co usilujeme.  A to je důvod, proč jsme založili na našich webových stránkách rubriku NAŠI HRDINOVÉ. Určitě jsou mezi námi bývalí frontoví bojovníci, účastníci SNP, účastníci Pražského povstání, ať dosud žijící, nebo již zesnulí o kterých by široká veřejnost měla vědět. Ve svých ÚzO VSR je jistě znáte, dejte nám prosím o nich vědět.  V rubrice: „NAŠI  HRDINOVE“ si přečtěte prosím jak na to. Blíží se 50. Výročí srpnových událostí 1968, které nám všem změnilo život od základů, ukažme proto, o koho se jedná. Nevzdávejme boj o naše finanční odškodné.
 
 
V Trutnově dne 9.11.2017
 
Václav  Krejčík,  předseda ÚzO  Trutnov, místopředseda  P VSR AČR v.r.
Úvodní slovo ke galerii Naši hrdinové
Chceme se lépe poznat, ale také chceme mezi sebou, ale před veřejností prezentovat hrdinství a záslužné činy našich členů v období jejich života a připomenout si hrdinství i těch, kteří nás již navždy opustili. Mněli by to být především váleční veteráni (bojová činnost), ale i členové kteří se postavili minulému režimu a byli perzekuováni, také ti, kteří po roce 1989 významnou měrou přispěli k demokratizačnímu procesu ve společnosti a v armádě, a nakonec i ti co vykonali hrdinský čin, jako např. záchrana lidského života, záchrana majetku a zdraví lidí (další hrdinské činy). Proto na našich stránkách chceme otevřít rubriku NAŠI HRDINOVÉ. Doufáme, že se ÚzO porozhlédnou po své členské základně a podají nám svědectví a návrhy na zveřejnění členů VSR, kteří si zaslouží být v galerii NAŠI HRDINOVÉ.
 
 
 
Do galerie můžou přispívat ÚzO prostřednictvím formuláře dole, po jeho vyplnění ho kliknutím na tlačítko "Odeslat" odešlete na email administrátora našeho webu a ten veškeré návrhy předá nprap. Krejčíkovi, který agendu naši hrdinové má na starosti. Veškeré údaje poskytnuté ve formuláři jsou důvěrné a budou na našem webu zveřejněny pouze se souhlasem navrhovaných, v případě nežijících se souhlasem rodinných příslušníků, za to zodpovídají osoby, které návrhy vypracovali. V případě nesouhlasu, poskytnuté informace budou sloužit pouze pro potřeby VSR a nebudou zveřejněny.
Návrhy na zařazení do galerie Naši hrdinové

TipTip

Tip

Tip
Se zveřejněním souhlasíme
Se zveřejněním nesouhlasíme
Tip
Rektor Univerzity obrany ocenil Plk. v. v. Doc. Ing. Jaroslav Kalouse,CSc
Výbor brněnské územní organizace VSR AČR se od počátků své činnosti v první polovině devadesátých let minulého století zaměřil nejen na pořádání pravidelných členských schůzí, organizování vlastivědných vycházek a poznávacích výletů, ale též na vzdělávání  členů formou přednášek. Přednášejícími byli především vlastní členové - rehabilitovaní pedagogové VA AZ, jejich přátelé a známi a další osoby např. z oblasi státní správy a samosprávy, kteří byli ochotni tuto činnost dělat bez nároků na honorář. Témata  přednášející navrhovali a předkládali výboru ke schválení podle svého uvážení. Počet posluchačů se tehdy pohyboval mezi 20 až 30.
               V roce 2006 pověřil výbor ÚzO VSR AČR Brno organizováním přednášek Plk.v.v. Doc. Ing. Jaroslava Kalouse, CSc s tím, aby jejich témata byla více zaměřena do vojenské oblasti. Proto bylo potřeba prohloubit spolupráci s UO Brno při jejich organizování a zabezpečení. To se podařilo na začátku akademického roku 2010/2011, kdy univerzita zařadila mezi své vzdělávací programy Kurz třetího věku. Je určen všem seniorům, kteří mají zájem o otázky bezpečnosti a obrany, vojenství, vojenské vědy a umění. V posledních ročnících o něj projevilo zájem 80 až 100 posluchačů z Brna a okolí.
               Na jaře 2020 vyhlásila česká vláda omezující opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, která postíhla i AČR, takže Kurz je od té doby přerušen a neví se na jak dlouho. Následně Plk.v.v. Doc. Ing. Kalous.CSc oficiálně oznámil, že ukončuje svou další spolupráci s UO Brno při řízení a organizování Kurzu třetího věku kvůli svému vysokému věku (ročník 1932) a zdravotním problémům s ním spojeným. Při této příležitosti rektor UO Brno udělil Plk.v.v. Doc. Ing. Jaroslavu Kalousovi,CSc děkovný list, který mu byl slavnostně předán na zasedání kolegia rektora UO Brno.  
 
                                                      Plk.v.v. Ing. Rudolf Kunzmann, CSc


Ocenění kolegy Plk. Ing. Elemíra Bainaje udělené bývalou VAAZ Brno a dnes UO Brno
Plukovníka Pospíšila ocení Jihomoravský kraj ve výroční den 21. srpna pamětní medailí za statečnost.

"Okamžitě  zastřelit!" Na tento rozkaz znějící z úst sovětského důstojníka v srpnu 1968  nikdy nezapomene dnes již vojenský veterán Otakar Pospíšil. Od popravy ho v  srpnu 1968 dělily jen hodiny. Rozsudek si vysloužil sepsáním nesouhlasu s  přítomností okupačních vojsk. Plukovníka Pospíšila ocení Jihomoravský kraj ve  výroční den 21. srpna pamětní medailí za statečnost.
Pro  Otakara Pospíšila, tehdy šestatřicetiletého rodilého Brňáka a příslušníka 24.  vrtulníkového pluku, to měl být běžný sprnový den. Už při ranní cestě k jednotce  si však všiml ruských tanků hlídajících křižovatky. Mrazivou zprávu o okupaci  tehdejšími spojenci si vyslechl až na základně. A společně s kolegy začali  jednat.
Byl  to jediný způsob, jak jsem mohl bojovat
Rozhodli  se v ruštině sepsat písemný nesouhlas s okupací. „Zásadně nesouhlasíme se  vstupem cizích vojsk na naše území," odpověděl Drbně na otázku, co stálo v  onom osudném dokumentu, Otakar Pospíšil.  „Na rozkaz prezidenta jako velitele  vojsk jsme se nemohli bránit. A to je pro vojáka hrozné. Tohle byl v tu chvíli  jediný způsob, jak proti okupaci bojovat," dodal  pamětník.
Pospíšil tak  začal obcházet ruské vojáky s prohlášením napsaným v azbuce. „V jednu chvíli  jsem ucítil tlak na zádech. Stáli za mnou dva muži v neoznačených uniformách,  agenti NKVD. Byl jsem zatčen a dovedli mě do pracovny generála Ivaněnko,  sovětského vojenského velitele pro Brno," popsal  Pospíšil.
Okamžitě  zastřelit!
Agenti  poté předali Ivaněnkovi Pospíšilovo prohlášení. „Když si ho přečetl, tak se  úplně nepříčetně rozčílil a říká: okamžitě zastřelit! Zastřelit za čtyři  hodiny," dodal Pospíšil.
Během  čekání na popravu brněnský voják hlasitě protestoval. Informace o rozsudku se  mezitím dostala až na velitelství Pospíšilova pluku, který po několika  intervencích dokázal rozsudek zvrátit. To zachránilo Pospíšilovi  život.
Odvahu  brněnského vojáka postavit se zlu ocení v pátek Jihomoravský kraj pamětní  medailí za statečnost. Bude to přitom vůbec první ocenění, kterého se  Pospíšil dočkal.
,Plukovník  Otakar Pospíšil je jednou z nesmírně statečných osob, který ve vypjaté chvíli  dokázal ustát přesvědčení o nespravedlivé a nelegální okupaci naší země, a to i  navzdory tomu, že mu za to hrozila smrt. Je to jeden z lidí, na které můžeme a  máme být právem hrdí." uvedl  zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel.Přeposílám  z časopisu  „Brněnská drbna“.
Plk.Ing.R.Kunzmann,CSc
U příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova předseda VSR AČR ocenil Záslužnou medailí:
 
Plk. Jan Kašpar, plk. Josef Koblíška, plk. Ing. Ladislav Moždík, plk. Ing. Jaroslav Piskáček, plk. Bohumil Ondráček, plk. Ing. Maxmilián Šperling, pplk. Stanislav Dušek, pplk. Mgr. Pavel Horák, pplk. Ivan Hein, mjr. Josef Kubu, mjr. Jiří Russ, nprap. Ivan Švčík a nprap. František Špina za odvahu před Sovětskými okupanty a za zásluhy o VSR AČR;


___________________________________________________________________________________________________________________
U příležitosti 99. Výročí vyhlášení ČSR Předseda VSR AČR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský udělil Záslužné medaile za odvahu před Sovětskými okupanty členům VSR držitelům rehabilitačního osvědčení:
 
Plk. Ján Plovajko, pprap. Radko Veverka, prap. Ladislav Jakub, pplk. Mgr. Luděk Bartoš, plk. Miroslav Pavel, plk. Rudolf Roubíček, plk. František Čermák, plk. Valentin Neusser, mjr. Ing. Ivo Sadílek, plk. Miroslav Zapletal, pplk. Jan Novotný, plk. Josef Turek, plk. Jiří Frolda, plk. Jaroslav Kaut, prap. Pavel Karas, plk. MUDr. Bohumil Reml, pplk. Václav Plánka, plk. RNDr. Miloš Ondrák, pplk. Miroslav Havelka, plk. Jiří Doucha, plk. MVDr. Otto Pawel, CSc., nprap. Jiří Čihák, plk. Ing. Vladimír Bartoň, kpt. Jaroslav Bartáček, plk. PhDr. Karel Daněk, npor. František Muller, plk. Jaroslav Popelka, plk. Ing. Jan Pokorný, plk. František Turček, mjr. Pavel Zounek, plk. Ing. Milan Svoboda, plk. Josef Dostál, plk. Ludvík Gasseldorfer, plk. Jaroslav Zdvihal, plk. Jaroslav Bubrle, pplk. Ing. Pavel Zmek, plk. Mgr. Miloš Veselský, Josef Křena, Miroslav Stehlík, Miloslav Svítil, Vlastimil Žůrek.
Ing. Zbyněk Čeřovský
Hodnost: plukovník
Titul, jméno, přijmení : Ing. Zbyněk Čeřovský
Datum narození: 13.7.1931
Datum úmrtí: -
Bojová činnost: -
Další hrdinské činy: V roce 1968 byl náčelníkem štábu 30.stíhacího bombardovacího leteckého pluku  a současně zástupcem velitele letiště v Hradci Králové v hodnosti podplukovníka  letectva. Odmítl okupaci a pomoc okupačním vojskům. Byl s armády propuštěn. Podepsal Chartu 77, byl degradován, zbaven vyznamenání a podle § 98 obviněn z  podvracení republiky a podle § 105 obviněn ze špionáže ve prospěch západních mocností. Po odpykání trestu odnětí svobody na 30 měsíců byl v rámci ASANACE  StB. vyhoštěn z republiky a propadnutí veškerého majetku. V roce 1990 byl politicky rehabilitován.
Příslušnost k ÚzO: ÚzO VSR Praha 5,6,13
Otakar Pospíšil
Hodnost: plukovník v.v.
Titul, jméno, přijmení : Otakar Pospíšil
Datum narození: 25.3.1932  Datum úmrtí: -----
Bojová činnost: V srpnu 1968 byl sovětským generálelem odsouzen k smrti za podrývání morálky  sovětských vojsk. S výkonem po 4hod.
Další hrdinské činy:
Eduard Zirnzák
Hodnost: podplukovník
Titul, jméno, příjmení: Eduard Zirnzák
Datum narození: 5.8.1928
Datum úmrtí: 20.7.2017
Bojová činnost: Na sklonku 2. světové války si přidal dva roky věku, aby se mohl jako   dělostřelec účastnit bojů o osvobození Prahy,
Další hrdinské činy:
Příslušnost k ÚzO: Trutnov
Pavel Švec
Hodnost: plukovník
Titul, jméno, příjmení: Pavel Švec
Datum narození: 26.1.1924
Datum úmrtí: 23.6.2017
Bojová činnost: Za 2. světové války byl účastníkem SNP,po přeletu do SSSR se stal příslušníkem   1.čsl.armádního sboru jako střelec u 1. smíšené letecké divize v SSSR.   Zúčastnil se letecké bitvy o Ostravu. Za svou bojovou činnost byl vyznamenán   Za chrabrost od prezidenta E. Beneše, Za vítězství nad Německem-od SSSR, Za   zásluhy- gen. Remek, Záslužný kříž- ministr Stropnický,Vyznamenání od   polského ministra obrany,slovenského ministra obrany.
Další hrdinské činy: Letecká bitva o Ostravu. V roce 1964 byl vyslán jako letecký instruktor   do Afriky, kde působil 1.rok.
Příslušnost k ÚzO: Trutnov
Jan Plovajko
Hodnost: plukovník
Titul, jméno, příjmení: Jan Plovajko
Datum narození: 5. 2. 1922
Datum úmrtí: dosud žijící
Bojová činnost: 1. čsl brigáda v SSSR- 2. světová válka, dělostřelec. Za svou bojovou   činnost byl vyznamenán prezidentem E. Benešem válečným křížem za chrabrost,   polským válečným křížem a několika ruskými vyznamenáními. Od prezidenta V.   Klause dostal Řád bílého lva, bylo mu uděleno čestné občanství města   Trutnova.
Další hrdinské činy: Před nástupem k 1.čsl. brigádě byl v Rusku zadržen a poslán do gulagu   téměř na dva roky.
Příslušnost k ÚzO: Trutnov
Vladimír Chadalík
Hodnost: plukovník
Titul, jméno, příjmení : Vladimír Chadalík
Datum narození: 30.6.1923
Datum úmrtí:
Bojová činnost: Bojoval ve SNP.
Další hrdinské činy: Jako velitel vrtulníkové letky v Havlíčkově Brodě v srpnu 68 uletěl   informovat a žádat nápravu do tehdejší Jugoslávie, kde se v tu dobu zdržovali   někteří naši tehdejší politici. Po návratu do vlasti suspendován a později i   zatčen a odsouzen. Byl degradován a byly mu odňaty vyznamenání a medaile.   Neznám jeho datum úmrtí, nemám ani jiné bližší informace o jeho bydlišti a   rodině.
Příslušnost k ÚzO: Havlíčkův Brod
Návrat na obsah