ÚzO Praha 5, 6, 13 - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO Praha 5, 6, 13

Akce Úz. org. VSR
K 31.12.2014 došlo k dohodě mezi ÚzO VSR Praha 5 a 13 a ÚzO VSR Praha 6 o sloučení pro velkou úmrtnost členů ÚzO VSR Praha 5 a 13. Dohodnuto, na nejbližší členské schůzi ÚzO VSR Praha 5, 6 a 13, kandidovat na funkci předsedy kolegu plk. Ing. Ladislava Moždíka a na funkci místopředsedy kandidovat kolegu npor. Petra Baubína.
Návrat na obsah