Celostátní konference VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Celostátní konference VSR

Veřejné informace
Zápis z celostátní konference dne 26. 6. 2019 v Praze
Videoprezentace z celostátní konference dne 26. 6. 2019 v Praze
Zvukový záznam z celostátní konference dne 26. 6. 2019 v Praze
Dopis předsednictva ÚR VSR členům parlamentu ČR
U příležitosti chystaného jednání parlamentu ČR ohledně zařazení dne 21. srpna mezi památné dny ČR se ÚR VSR rozhodl zaslat dopis všem členům parlamentní komise pro obranu, předsedům všech parlamentních klubů, dále byl dopis zaslán do všech novin, jako stanovisko členů VSR k tomuto dni a jak tento den správně pojmout. Dopis byl schválen na celostátní konferenci VSR dne 26. 06. 2019.

Návrat na obsah