ÚzO VSR Zlín - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Zlín

Akce Úz. org. VSR
ODŠKODNĚNÍ - Práce s poslanci a senátory
Vážení kolegové,
 
na základě Vašeho upozornění, zejména plk.Ing.Kunzmanna, kterého jsem seznámil jen s počty poslanců a senátorů, s kterými byli provedeny naší KR VSR pohovory ohledně jejich souhlasu s plánovaným odškodněním, zasílám Vám oběma přesnější údaje o  této záležitosti. Prosím  Jiřího Russe, a  to z důvodů, že  moje schopnost s počítačem je omezenější, aby byl  tak laskav, a toto dal  do našich webových stránek, které se odškodněním zabývají.
 
Dovoluji si upozornit, že  pohovory  jsem prováděl sám v osmi případech,  plk. Jaromír Matela  v mém zastoupení s  dvěma poslanci a plk.Ing.Josef Macek s jedním poslancem.  Pohovory byly prováděny osobně, vždy proběhly  určité dotazy a odpovědi, které se zabývaly tím, proč k tomuto nebylo přistoupeno dříve a tyto otázky byly vysvětlovány v souvislosti s realizací zákona č. 87 z roku 1991. Každému poslanci byly vydány také  písemné materiály. Dva materiály byly  z výstavy  v r. 2013, a to :
 
-  cíle a určení  VSR v rámci armády a jeho  činnost v občanském sdružení (přednášky a besedy na školách)
je nám 45 let – tento materiál byl zpracován rovněž pro výstavu  o roku 1968, která byla dosti obšírná – 16 obrazových panelů s písemným doplňkem co a jak se dělo v těchto letech v
   rámci pražského jara a  o souvislostech, které byly připraveny k likvidaci  demokratického oživení situace a současné možnosti k odškodnění vojáků, kteří byli armádou vyhozeni
-  třetím dokumentem byly  příběhy  tří zástupců  VSR v publikaci “Vojáci, kteří neztratili svoji čest”  - 2. díl,  vydaný v červnu 2006
 
Pro každého poslance a senátora byly  tyto písemné materiály   vydány zvlášť a někteří  dokonce  požadovali další nebo alespoň ještě jeden tento materiál s tím, že  s obsahem  seznámí své kolegy. 
 
Pohovor s poslanci Zlínského kraje:
-  1.  Mgr. Margita Balaštíková, 257 17 22 56 – přítomen p. Baťa. 22.11.2014, ve 14 hodin, Dům Jednoty, 5. patro Zlín, 27.11.2014 ve 13 hodin
-  2. Mgr. Ondřej Benešík, 257 17 20 61  - přítomen p.Schen, 27.11.2014. ve 13 hodin, provedeno v kanceláři  KDU ČSL – Orlovna
-  3. Mgr. Petr Gazdík, 257 17 30 49  - pohovor byl proveden 8.12.2014 ve 13 hodin,  ve Fryštáku, slíbil souhlas celého poslaneckého klubu
-  4. Ing. Jaroslav Holík, 257 17 21 87 – pohovor proveden 11.11.2014 ve 123 hodin,na Městském úřadu Fryšták, přislíben souhlas všech členů Klubu  Úsvit
-  5. Ing. Ludvík Hovorka, 257 17 21 87, přítomen p. Umlauf, provedeno v Domě Jednoty, 4.patro, 25.11.2014 ve 13,30 hodin – provedl plk.Ing.Macek
-  6. RNDr. Vladimír Koníček, 257 17 21 67, bez asistenta, pohovor proveden 3.12.2014  ve 13 hodin,  ve Fryštáku
-  7. Mgr. Petr Kořenek, 257 17 21 15, přítomen p. Nosálek, pohovor proveden  v Úřadě Vsetín,  2.12.2014 v 16 hodin, provedl plk.Matela
-  8. Ing. Marie Pěnčíková, 257 17 20 62, přítomna pí. Hlobilová,  pohovor proveden 26.11.2014 ve 14 hodin, ve Fryštáku
-  9. MUDr. Pavel Volčík, 257 17 20 67, bez asistenta, pohovor proveden 22.11.2014 v 17 hodin,  Základní škola Zlín, Vítkova ulice – provedl plk.Matela
- 10. Mgr. Radek Vondráček, 257 17 21 25, v přítomnosti p. Bílka, pohovor proveden 8.12.2014 v 9 hodin, v jeho bydlišti (Kroměříž)
- 11. Miroslava Strnadová, 257 17 21 06,  bez asistenta, pohovor proveden “V domě 7 hříchů” ve Zlíně, 8.12.2014 v 11,30 hodin
 
Senátoři Zlínského kraje:
- 1. Mgr. Jiří Čunek, 257 07 31 18 , na Městském úřadu Vsetín, 20.12.2014 ve 13 hodin
- 2. Mgr. Jaroslav Malý, 257 07 31 35,  ve vyčleněné úřadovně MěÚ Kroměříž,  6.11.2014 v 10 hodin
- 3. Ivo Valenta, 257 07 51 30,  ve Zlíně, budova Jednoty, 4. patro, bez asistenta, 12.12.2014 v 187 hodin
- 4. Doc.Ing. František Čuba, 257 07 72 10,  v kanceláři asistenta pana Adamíka, která je vyčleněna pro radní  kraje, 8.patro, 21. budova, Zlín, 22.11.2014, 20 hodin
- 5. Dr. Alena Gajdůšková,  pohovor proveden  v zařízení JZD Fryšták při vystoupení pěveckého  souboru, bez asistenta, 10.12.2014 ve 11 hodin
- 6. Ing. Zdeněk Škromach, 257 07 27 30,  provedeno  v kanceláři  Supermatu Kaufland ve Zlíně,  4.6.2014 v 10 hodin
- 7. Patrik Kunčár, 257 07 31 48,  asistentka pí. Babíková,  slíbeno setkání  v budově Jednoty, Kvítkova ulice Zlín, 8.12.2014 v 15,30 hodin, plánováno začátkem měsíce
      ledna 2015.
 
Při jednotlivých setkáních  se nevyskytla žádná nedorozumění, diskuse  byly vedeny  účelně, konstruktivně, členové VSR  byli na tato setkání dobře připraveni.
Nejvíce  budeme kontrolovat předsedy stran ÚSVIT a ANO, hovořeno dále bylo v tom smyslu,  aby  jednotliví členové v  politických stranách těmito poslanci  byli informováni a minimálně jim předány zpracované materiály, které byly  zařazeny ve  výše uvedené Výstavě   v fotodokumentaci.
Ukázalo se, že všechny besedy prováděné  s těmito  poslanci a senátory  byly  přijímány  ve velmi přátelském duchu, krátké besedy byly velmi srdečné a řada dotazů směřovala  konkrétně k hodnocení  nové výzbroje čs. armády  a jejího nákupu a schopnosti  využití v zemích Afghánistánu a  Iráku. 
Děkuji pí  Němečkové,  že  kompletně zpracovala tyto údaje a poskytla je k zápisu, jak poslanci a senátoři  jsou ovlivňováni  našimi členy. Akci ve Zlínském kraji lze hodnotit velmi dobře.
 
Plk.Ing.Radoslav Mlčoch, předseda KR VSR Zlínského kraje. 
Den veteránů
Územní organizace VSR AČR Zlínského kraje ve spolupráci  s ředitelstvím Krajské vojenské správy a  Městským úřadem Fryšták uspořádala dne 11.11.2014 přesně v 11 hodin pietní akt, tj. vzpomínku na padlé  občany  města Fryštáku v 1. a 2. světové válce, a to u příležitosti  slavnostního DNE VETERÁNů. Byla to akce, která poprvé za svoji existenci byla provedena v součinnosti s výše uvedenými orgány a také poprvé  v takové menší obci. Slavnost začala pozváním a uctěním důležitých politických a společenských orgánů v Obřadní místnosti obce, kde je uvítal starosta města Mgr. Lubomír Doležel  a pozval na malé občerstvení  spolu s udělením VLČÍHO MÁKU všem zúčastněným.  V 10,45 hodin  přešli účastníci k uskutečnění slavnostního aktu, který zahájil ředitel KVV plk.gšt.Ing.Radek Honer, v jehož režii  za součinnosti příslušníků tohoto velitelství byla provedena oficielní vojenská část této slavnosti. Slavnostní věnce v počtu 8, byly předány i za zúčastněné samostatné  organizace – obce Lukoveček a obce Lukov. Po skončení  památkového obřadu, který  proběhl  u Pomníku padlých v obou válkách, jež  představoval 108 padlých, z toho 94  za 1. světové války byl obřad ukončen.  Před touto slavností  byl  všem účastníkům také  předán symbol Vlčího máku.  Někteří pozvaní zástupci  vojenských, policejních a  civilních organizací byli starostou města pozváni na slavnostní oběd, kterého se zúčastnilo 81  účastníků této akce.  Před obědem byli tito pozvaní hosté osloveni  místním historikem Dr. Zapletalem se vzpomínkou  na založení města a jeho historie a Ing.Mlčoch  za  Územní organizaci VSR, který připomněl cíl a určení této organizace, jež po 45 letech od r. 1968  žádá  od státu menší odškodnění, které si zaslouží za odpor proti okupaci. 
                                                                                                                                                                         plk.Ing.Radoslav Mlčoch   
Krajská rada VSR Zlín

..........Dne 22. 3. 2012 bylo učiněno zadost stanovám VSR a pod patronací ředitele KVV Zlín plk. gšt. Ing. Radka Hennera byla ustavena Krajská rada VSR Zlínského kraje.  Při této příležitosti ředitel KVV odměnil tři členy VSR za jejich  činnost ve prospěch armády hodnotnými cenami. Plk. Ing. Radoslava Mlčocha a další dva. Zároveň předal všem přítomným členům Územních organizací pamětní listy na tento den s fotomontáží kolektivu přítomných.
..........
..........
V krátkém úvodním slovu zhodnotil význam práce členů VSR a zejména plk. Mlčocha pro armádu a Zlínsky kraj. Další jednání řídil plk. Mlčoch, který celou akci organizoval spolu s ředitelem KVV. Informaci o 13. celostátní konferenci VSR ze sedmého února přednesl s představou o další práci VSR přítomný předseda ÚR VSR. Do vedení KR Zlín byl po diskusi o významu vzniku Krajské organizace proti třem hlasům zvolen plk. Ing. Radoslav Mlčoch, který bude zároveň zastupovat KR Zlín v Ústřední radě VSR. Dalšími členy KR budou zástupci ÚzO VSR Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Ponechme této nově vzniklé organizaci čas k uskutečnění jejích představ o činnosti a přejme jím všem úspěch a sílu do další práce ve prospěch VSR.  

Plk. Jan Lampa, předseda ÚR VSR


Návrat na obsah