ÚzO VSR Příbram - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Příbram

Akce Úz. org. VSR
Návštěva u dělostřelců

 Ve čtvrtek 21. srpna se na Březových Horách v Příbrami uskutečnilo vzpomínkové shro-máždění u příležitosti 40. výročí odporu proti okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Akci organizovala Územní rada Vojenského sdružení rehabilitovaných ve spolu-práci se spolkem Prokop a s městem Příbram. Program začal krátce po 13. hodině prohlídkou výstavy dokladů důlní katastrofy z roku 1892, prohlídkou důlního zařízení a procházkou pod-zemím dolu Marie.
 Oficiální část shromáždění byla zahájena státní hymnou a krátkým uvítáním všech pří-tomných zástupcem starosty města Příbram Petrem Karešem. S hlavním proslovem vystoupil bývalý velitel Západního vojenského okruhu z let 1964 - 1968 generálporučík Ing. Stanislav Procházka, který podrobně připomněl události kolem Pražského jara 1968 a dobu následné normalizace jak ve společnosti tak v armádě. Po jeho slovech převzal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak společně s několika dalšími hosty z rukou tajemníka Ústřední ra-dy Vojenského sdružení rehabilitovaných (VSR AČR) plukovníka Ing. Vladimíra Horáka a před-sedy Územní organizace VSR plukovníka Václava Žáka pamětní medaili za dlouholetou aktivní práci ve prospěch Vojenského sdružení rehabilitovaných.
 Druhý den generálporučík Procházka a plukovník Žák navštívili 13. dělostřeleckou brigá-du v Jincích. V rámci neformálního setkání je plukovník Kožiak nejdříve seznámil s historií a s tradicemi brigády, s organizační strukturou, zbraňovými a průzkumnými systémy a s hlavními úkoly, které dělostřelci plní doma i v zahraničí. Následně si oba vysocí důstojníci na vlastní oči prohlédli, jak se kasárna změnila od jejich poslední návštěvy v roce 2003, a po krátkém přijetí zástupcem přednosty újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy Liborem Bendou odjížděli plni dojmů z jinecké posádky.

Kpt. Michal Abrhám informační
důstojník 13. dělostřelecké brigádyNávrat na obsah