Naši sponzoři - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Naši sponzoři

Sponzorský dar Středočeského kraje

Hejtman Středočeského kraje poskytl Středočeské krajské radě VSR účelovou dotaci 20.000,-Kč z fondu hejtman  - na činnost KR. Členové KR a ÚzO kraje za dary veřejně děkují.
Sponzorský dar Zlínského kraje
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák poskytl Zlínské krajské radě VSR sponzorský dar ve výši 10.000.- Kč a primátora města  Zlína MUDr. Adamce ve výši 5.000- Kč, na činnost KR Zlínského kraje a ÚzOČlenové KR a ÚzO kraje za dary veřejně děkují.   
Ing. Radoslav Mlčoch
Sponzorský dar kraje Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina poskytl krajské radě VSR Vysočiny sponzorský dar 20.000.- Kč na činnost KR Vysočiny. Za tuto podporu srdečně děkujeme.
Sponzorský dar magistrátu Ústí nad Labem
V tomto roce 2015 poskytlo statutární město Ústí nad Labem na základě usnesení Rady města účelovou dotaci 6.000,- Kč Územní organizaci VSR v Ústí n/L, k částečné úhradě nákladů s pojených s činností naší organizace. Krajská rada a Územní organizace VSR děkují za tuto pomoc.
Sponzorský dar Plzeňského kraje
Hejtman Plzeňského kraje poskytl pro činnost VSR v Plzeňském kraji a pro činnost ÚR VSR dotaci 20 tisíc Kč. Za tuto podporu srdečně děkujeme a velmi oceňujeme kladný vztah k naší činnosti.
Sponzorský dar městského úřadu města Trutnova
 
Městský úřad Trutnov poskytl naší ÚzO dotaci ve výši 3.000,- Kč na naši činnost. Tímto starostovi a městskému úřadu města Trutnova děkujeme za finanční podporu naší činnosti.
Návrat na obsah