ÚzO VSR Hranice - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Hranice

Akce Úz. org. VSR
Oslavy státního svátku Dne vítězství v Hranicích

..........Dne 8. května 2012 se členové Rady vojenského sdružení rehabilitovaných v Hranicích zúčastnili pietní vzpomínkové oslavy Dne vítězství a ukončení 2. světové války v Evropě.  VSR v Hranicích byla spoluorganizátorem vzpomínkové oslavy posádka Hranice a moderovala mluvčí 7. mechanizované brigády, paní rtm. Helena Suralová.
  ........Oslavy státního svátku Dne vítězství se v Hranicích tradičně konají u pamětní desky ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Hranicích. Na desce je uvedeno, že oběťmi 2. světové války se v Hranicích stalo 453 místních mužů, žen a dětí. Zatím jediným připomenutím jejich památky je Pamětní místnost odbojů, kterou vybudovala v Kasárnách gen. Zahálky hranická odbočka VSR. Místnost byla 8. 5. 2012 otevřena a zájemce o prohlídku provázel člen rady a hlavní autor stálé expozice plk. Karel Loučka.
  ........
Číslo 453 nic nevypovídá o životě a osudech těch, kteří v nejkrvavější válečné tragedii v dějinách předčasně zemřeli. Největší počet z těchto obětí tvořili občané dřívějšího okresu Hranice, zavraždění na základě barbarských norimberských „zákonů“.  Jen z Hranic jich bylo 216, z nichž bylo 197 židovského vyznání. Mnozí ze zbývajících ani netušili, že „rasově“ přísluší podle nacistů k Židům a nemají právo žít. Byly vyvražděny celé rodiny. Například z rodiny velkoobchodníka textilního zboží Mořice Baara (1874) bylo zavražděno kromě něho i dalších jeho 12 rodinných příslušníků. Osudy židovských obětí, mezi nimiž byli i hrdinové, kteří se zapojili do ozbrojeného odboje vůči okupantům, jsou dnes již poměrně dobře zdokumentovány.
  ........
Složitější je to u ostatních zemřelých. O řadě z nich se dodnes nic neví. Jejich válečné peripetie nebyly do  expozice v Pamětní místnosti z důvodů omezeného prostoru nebo nedostatku archivních zdrojů zahrnuty.
  ........
Na odstranění tohoto dluhu se rozhodla Rada VSR v budoucnu pracovat. Na schůzi dne 7. 5. 2O12 se usnesla iniciovat při Pamětní místnosti historický kroužek, jehož cílem bude doplnit další věrohodné informace o protinacistickém odboji na Hranicku, jehož páteří byli především důstojníci a praporčíci Československé vojenské akademie a vlastenci sdružení v místních organizacích Sokola, Orla, Skautu a Dělnické tělovýchovné jednoty.  Kroužek by měl zahájit činnost po prázdninách a o jeho akcích bude VSR pravidelně na serveru 7. mb informovat.


Plk. v. v. Václav Bednář

Kladení věnců.

7. března 2012 v 10 hodin zorganizovala Rada VSR v Hranicích připomenutí 162. výročí narození zakladatele společného státu se Slováky a prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Slavnostní projev o významu velkého demokrata, myslitele, státníka a nepodplatitelného politika pronesl člen Rady VSR v Hranicích plk. Karel Loučka. Průběh slavnostního obřadu, kterého se zúčastnili i představitelé Městského úřadu a posádky Hranice fotograficky zaznamenal tiskový mluvčí MěÚ Hranice pan Ing. Petr Bakovský.

                                                                            Plk. Václav Bednář, člen VSR Hranice

Den ozbrojených sil v Hranicích

Dne 29. června 2007 se konal slavnostní nástup hranické posádky spojený s 90. výročím bitvy u Zborova a  se vzpomínkou na životní osudy gen. Zahálky a gen. Píky, který pořádal velitel posádky ve spolupráci s Vojenským sdružením  rehabilitovaných Hranice u příležitosti Dne ozbrojených sil u Památníku akademiků v Kasárnách gen. Zahálky.  Na slavnostním nástupu byl přítomen starosta města Hranice, Zástupci VSR, KPV, SBS, ČSOL a další představitelé veřejného života. S historii bitvy u Zborova seznámil přítomné člen VSR plk. Karel Loučka. Po položení věnců k Památníku akademiků se přesunuli příslušníci posádky a hosté do Zrcadlového sálu bývalé Vojenské akademie, kde si připomenuli 65. výročí popravy gen. Zahálky a 110. výročí narození gen. Píky. Na závěr byly položeny kytice k pamětní desce gen. Zahálky, k památníku gen. Píky a zazněla státní hymna.

Návrat na obsah