ÚzO VSR Kladno - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Kladno

Akce Úz. org. VSR
Podzimní střelecká soutěž
Územní organizace VSR Kladno díky přispění Magistrátu města Kladna zorganizovala dne 8.listopadu okresní střeleckou soutěž ve střelbě z brokovnice na "holuby". Střílelo se 10 ran, střelbu řídil kolega pplk. Ing. Václav Weiss, který zajistil střelnici, ceny a diplomy. Na 1.místě se umístil pplk. Ivan Osuský s devíti zásahy, na 2.místě pplk. Ing. Václav Weiss s osmi zásahy a na 3.místě plk. Miloš Žalud rovněž s osmi zásahy. O umístění na 2. a 3. místě rozhodl rozstřel. Jako každou střeleckou soutěž tak i na této kolega mjr. Alexandr Štefan předvedl ukázku historických zbraní s odborným výkladem. A ještě nutno dodat, že střelec kolega mjr. Jan Marek, který se umístil na posledním místě obdržel cenu útěchy a to jednu tatranku. Pro střelce na čtvrtém až předposledním místě nezbyla žádná cena.
předseda ÚO VSR Kladno
ppkl. v.v. Ivan Osuský
Ozdravný pobyt na severu Moravy
Na přelomu srpna a září se členové územní organizace Kladno bydlící v Kladně  díky přispění pana primátora města Kladna zúčastnili ozdravného pobytu na severu  Moravy v hotelu Petr Bezruč. Zde měli k dispozici bazén, saunu, masáže a  vířivku. Panu primátorovi tímto srdečně děkujeme.
předseda ÚO VSR Kladno
ppkl. v.v. Ivan Osuský
Střelecká soutěž ze samopalu SA-58 2016
Územní organizace VSR Kladno díky přispění pana primátora města Kladna zorganizovala 28.července okresní střeleckou soutěž ve střelbě ze samopalu vz. 58. Střílelo se jednotlivými ranami na terč č. 4 nekrytě ležící figura s kruhy 3+10 ran. Na prvním místě se umístil plk. v.v. Miloš Žalud s plným počtem bodů 100, druhé místo s 98 body obsadil pplk. v.v. Václav Weiss, třetí místo obsadil pplk.v.v. Ivan Osuský s počtem 97 bodů. Na velmi čestném posledním místě s počtem 70 bodů se umístil náš nejstarší člen plk.v.v. Jaroslav Eis, který přes svůj vysoký věk, totiž v březnu tohoto roku oslavil 91 slovem jedna devadesát let a aktivně se zúčastňuje spolkového života a za svůj úctyhodný výkon obdržel cenu a to plzeňskou dvanáctku.
předseda územní organizace VSR Kladno
pplk. v.v. Ivan Osuský
Schůze ÚzO
Dne 19.října se sešli členové Kladenské územní organizace v salonku Hotelu Kladno na schůzi, kde zvolili delegáta na celostátní konferenci VSR a projednali poslední znění návrhu stanov.
Ozdravný pobyt na jihu Moravy
         Ve dnech 22. - 24. 7. 2015 se členové ÚzO Kladno zúčastnili ozdravného pobytu na jihu Moravy. Pobyt byl financován díky laskavé dotaci pana primátora Mgr. Milana Volfa. Nejprve jsme navštívili podzemí Jihlavy, kde se mimo jiné nacházejí i různí duchové, jak vidno z jedné fotky ve tmě, kde světélkují ruce a obličeje "strašidel". Pravda je taková, že zde Němci za 2. sv. války prováděli pokusy s chemickými látkami. Stěny v jednom místě podzemí jsou dosud těmito chemikáliemi napuštěny a při dotyku teplou rukou ve tmě světélkují. Strašidla s tohoto podzemí řešil v relaci Na vlastní oči i jeho protagonista Stanislav Motl. Krásným zážitkem pro nás bylo seznámení se s panem plukovníkem Raduita de Souches, který velel obléhanému hradu ve třicetileté válce proti Švédům roku 1645. Díky jeho inteligenci a odvaze se několik stovek obránců 4 měsíce v roce 1645 bránilo a ubránilo desítkám tisíc Švédů - viz foto. Ač původem Skot a protestant, hájil a obdivuhodně uhájil město pro rakouského císaře se vší obětavostí. Vysvětloval své nasazení tím, že byl profesionální žoldnéř a ten válčil na té straně, kde byly zrovna peníze. Jeho čest mu velela za svůj plat odvést to nejlepší, co dokázal pro svého zaměstnavatele (měl 7 dětí a teprve po uhájení hradu byl povýšen do šlechtického stavu). Škoda, že to nelze říci o mnohých našich politicích a úřednicích.
       Přes veliké vedro, díky jeho srdcařsky provedené roli, nám dvě hodiny rychle uběhly. Druhý den jsme prošli a projeli lodí  Lednicko-Valtický areál s jeho přírodou a historickými stavbami. Rovněž jsme využili tenisové kurty, saunu a vířivku v ubytovacím sportovním a wellness areálu v Břeclavi. Třetí den jsme navštívili Mohylu Míru u Slavkova a seznámili se v muzeu, výkladem a vkusně zdramatizovaným průběhem  bitvy, která tak významně vstoupila do dějin tehdejší napoleonské Evropy.
          Vzhledem k tomu, že šlo o dotaci primátora města Kladno, mohli se ozdravného pobytu zúčastnit jen naši členové s trvalým bydlištěm v Kladně, kterých je v této době jen pět a dva se pro nemoc omluvili. Ještě máme zažádáno o dotaci u hejtmana SK, a pokud ji dostaneme, budou se moci zúčastnit nejen rakovničtí a slánští členové, spadající pod ÚzO Kladno, ale i ÚzO Benešov, Mělník a Kolín. 
Okresní střelecká soutěž ze samopalu SA-58
Dne 28. 5. 2015 byla pod patronátem pana primátora Kladno mgr. Milana Volfa zorganizována okresní střelecká soutěž ze samopalu SA-58, spolu s výstavkou uniformy a zbraní z napoleonských válek. Na jedné z fotek si podáváme ruku symbolicky "přes dvě století".
Střelby vedl a zorganizoval předseda Krajské rady VSR Středočeského kraje pplk. v. v. Ing. Václav Weiss. První místo obsadil právě "voják z napoleonských dob" mjr. v. v. Alexandr Štefan,(ze sta možných bodů nastřílel 98 bodů) druhé místo již současník, mjr. v. v. Jan Marek, s 96 body a třetí byl pplk. v. v. Ivan Osuský, rovněž s 96 body (zde rozhodl až rozstřel o 2. a 3. místo). Škoda jen, že pan primátor se musel na poslední chvíli omluvit a ostrých střeleb se nezúčastnil. První tři soutěžící získali krásné poháry a diplomy. Po střelbách proběhla krátké posezení účastníků a předvedení uniformy a zbraní z 19. století. Akce se vydařila, počasí bylo pěkné a pro naše členy-rehabilitované bývalé vojáky z povolání-to byl příjemný zážitek. Chtěl bych tímto poděkovat panu primátorovi za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli tuto okresní soutěž zorganizovat. V tomto roce rovněž za patronace pana primátora, chceme ještě uskutečnit druhou podzimní okresní střeleckou soutěž, tentokrát s jinými zbraněmi.
pplk. v. v. Ing. Václav Weiss 
Zpráva ze Středních Čech – stalo se v Neratovicích

Vážená paní starostko,

 

jsem členem Ústřední rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České republiky a též předsedou její Krajské rady Středočeského kraje. Jde o celostátní občanské sdružení. Do mých kompetencí patří i členové ve Vašem regionu a tedy i předseda Uzemní organizace  pan pplk. Josef Kubias. Tolik jsem považoval za nutné Vám sdělit a teď proč jsem si Vás dovolil oslovit.
Loni 16. července pan Kubias zachránil  žáka 9. třídy III. ZŠ Davida Koše před vykrvácením, když tento chlapec prokopl skleněnou výplň vchodových dveří a přeřízl si tepnu na pravé noze. Byla sobota a přítomná tři děvčata a jeden kamarád podlehli panice, a nevěděli co dělat. Náhodou šel okolo náš člen pan Kubias, vyrazil další sklo, aby nohu uvolnil, poskytl první pomoc a silně tisknul tepnu do příjezdu odborné lékařské pomoci (asi 8 minut). Dnes je David Koš studentem prvního ročníku Obchodní akademie. Pro názornost přikládám v příloze snímky místa úrazu i dnes již zahojené nohy postiženého žáka.
Vážená paní starostko, je mi líto, že si takových skutků statečných občanů naši politici nevšímají. Dovoluji si Vás touto cestou poprosit, aby i z pozice Vašeho úřadu byl tento občansky odpovědný postoj jednoho z našich členů, dnes již osmdesátiletého vojenského veterána, náležitě oceněn a jako příklad dán i ve známost širší veřejnosti Vašeho města.

   
Děkuji a zůstávám v úctě  pplk. Ing. Václav Weiss


Smuteční oznámení

Dne 9.3.2011 zemřel v Kladně ve věku 85 let plk. letectva v.v. Ing. Zdenìk Stanislav. Do roku 1968 sloužil v posádkách Plzeň a Čáslav. Poté byl z armády propuštěn a pracoval jako dělník v Poldi Kladno. Po roce 1989 byl rehabilitován. Čest jeho památce.


Ještě jednou Vám děkuji za vyjádření soustrasti a nabídku pomoci !
Ing. Zdenìk Stanislav


Poslední rozloučení s plk. Ing. RENNEREM Jaroslavem


Návrat na obsah