ÚzO VSR Cheb - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Cheb

Akce Úz. org. VSR
OSLAVA JUBILANTŮ V CHEBU

Titulek je poněkud zavádějící, nebylo to jen blahopřání s předáváním dárků k životnímu jubileu 75., 80., 85. narozenin členům Územní organizace VSR Cheb, kterých jsme byli svědky na tradičním podzimním členském setkání v penzionu Selský dvůr v Novém Drahově u Františkových Lázní.
 Uskutečnilo se dne 19. listopadu, a opět tradičně s účastí bývalých vojáků SRN v čele s viceprezidentem Svazu bavorských vojáků panem plk. Dr. Hansem Dietrichem Nietschem a předsedou Spolku vojáků z Marktredwitz pplk. Albertem Triebelem.
 Zástupce KVV Karlovy Vary Ing. Frič byl rovněž naším hostem a doplnil informace předsedy Územní rady o změnách v péči o vojenské důchodce. Člen ÚR VSR plk. Mgr. Pulík informoval o situaci v ÚR.
 Členové se zájmem vyslechli informaci předsedy Územní rady z jednání aktivu předsedů ÚzO v Praze dne 15. 9. 2013 a mnozí diskutující vyslovili podporu současnému předsednictvu nejen proto, že jsme si celou ÚR svobodně zvolili na 13. Celostátní konferenci.
 V přátelském, družném souznění pokračovala diskuze na téma Den veteránů
11. listopad -  vzpomínkou na ty, kteří již mezi námi nejsou, na 17. listopad 1939 v Praze atd..
 Potlesk a souhlas zněl sálem po projevu plk. Dr. Nietscheho na téma příhraniční spolupráce, na překonávání starých předsudků a stereotypů, a zejména poté, co nám, bývalým vojákům předal pamětní odznaky Spolku bavorských vojáků, který byl založen v roce 1874. Předseda Územní rady bude mít příležitost poděkovat na jejich setkání 7. prosince v Marktredwitz.
 Škoda, že neprošel návrh Mgr. Pulíka, zhotovit pro všechny členy VSR pamětní medaili k 45. výročí okupace naší země v roce 1968.
 Závěr setkání vyzněl optimisticky, na jarním setkání v roce 2014 „Na shledanou“ a hodně zdaru při jednání předsednictva ÚR VSR se všemi orgány.

Plk. v. v. Bohumil Brázda, předseda ÚzO VSR Cheb


Z Karlovarska

Jako každý rok, i letos Územní organizace Karlovarského kraje na závěr roku hodnotily svoji celoroční činnost. Na členském setkání v Sokolově dne 11. listopadu jsme také navíc předali drobné dárky k životnímu jubileu svých členů, přítomnému starostovi města poděkovali za významnou podporu naší činnosti. V Chebu na předvánočním setkání dne 25. listopadu se představil nový ředitel KVV, předseda ÚzO informoval o jednání 12. CK a přítomné pozdravil předseda Vojenského spolku 1905 z Marktredwitz, pan Udo Fuchs. Pozval předsedu ÚzO Cheb na jejich předvánoční setkání do Marktredwitz na 11. prosince.  Tam předseda ÚzO zaplněný sál kulturního domu Egerland oslovil tímto projevem:

Dámy a pánové,

je to již rok, kdy jsem se poprvé zúčastnil Vašeho předvánočního setkání. Děkuji i za dnešní pozvání. Jsem jeden z 11 tisíc bývalých příslušníků rezortu MO, kteří byli v době komunistické vlády v naší zemi pro své politické názory z armády propuštěni a následně pronásledováni. Po pádu „železné opony“ jsme založili celostátní organizaci, dosáhli morální rehabilitace a nyní se v územních organizacích scházíme, pořádáme besedy, zájezdy apod. Jsme šťastni, že naše země se i díky vaší pomoci zařadila do velké rodiny svobodných, demokratických států. Naše vzájemná setkání nás sbližuji, účast a vystoupení pana Fuchse na členských setkáních v Chebu je přijímáno s velkými sympatiemi. S panem Fuchsem jsme se setkali také při otevření vojenského hřbitova v Chebu. O našich stycích jsem informoval ÚR našeho sdružení a stručné zprávy jsou uveřejňovány v našem časopise.

Dámy a pánové, věřím, že naše přátelství bude sílit. Na našem předvánočním setkání v Chebu zaznělo přání povýšit tyto vztahy s vámi na vyšší úroveň. Přeji Vám klid a pohodu o Vánocích a do nového roku 2011 hodně štěstí a zdraví.

Popsat dojmy a průběh setkání by obsáhlo celé stránky, stejně jako vypočítávat všechny naše aktivity. Míříme dopředu, náš průměrný věk 77 roků není žádné stáří a již nyní se těšíme, že rok 2011 bude alespoň tak milý jako byl rok 2010.

pplk. Bohumil Brázda – ÚzO Cheb


Návrat na obsah